O mnie

Należy dogłębnie zbadać zasady rządzące jedną rzeczą czy wydarzeniem… I rzeczy, i „ja” rządzą się tymi samymi zasadami. Jeśli zrozumiesz jedno, zrozumiesz też drugie, ponieważ prawdy wewnątrz i na zewnątrz siebie są tym samym.

– Er Cheng Yishu, XI wiek

Należy dogłębnie zbadać zasady rządzące jedną rzeczą czy wydarzeniem… I rzeczy, i „ja” rządzą się tymi samymi zasadami. Jeśli zrozumiesz jedno, zrozumiesz też drugie, ponieważ prawdy wewnątrz i na zewnątrz siebie są tym samym.

– Er Cheng Yishu, XI wiek

Od dziesięciu lat prowadzę poradnie psychologiczne i punkty interwencji kryzysowej przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Kobierzycach i Żórawinie. Współpracuję również z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolę nauczycieli i rodziców, pomagając im nawiązać dialog z dzieckiem i dotrzeć do istoty problemu. Pracuję również z małżeństwami i innymi parami, które zatraciły umiejętność nawiązania dialogu czy przeżywają kryzys wartości. Pomagam im z szacunkiem przyglądać się występującym w związku różnicom i na nowo je respektować.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Przez ostatnich 16 lat pracowałam w organizacjach pozarządowych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie odpowiadałam m.in. za programy profilaktyczne przeciw wykluczeniu i przeciwdziałanie agresji. Prowadzę socjoterapeutyczne grupy dla nastolatków. Zajmuję się także wczesnym wspomaganiem dzieci przedszkolnych rozwijających się wolniej niż ich rówieśnicy. Współpracowałam z organizacjami non profit i fundacjami, m.in. z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.

Stałym elementem mojej pracy jest rozwój osobisty przez superwizję i uczestnictwo w kursach. Ukończyłam następujące cykle edukacyjne:

 • Integratywna MetaSystemowa psychoterapia krótkoterminowa (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej),
 • Szkoła Trenerów „Sieć” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia).

Obecnie uczestniczę w 5-letnim Akredytowanym Kursie Psychoterapii, prowadzonym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia.

Zakres usług

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to proces uzdrawiania siebie, swoich relacji z innymi oraz sposobu postrzegania świata. Czasami służy przede wszystkim samorealizacji, częściej ma przynosić ulgę w cierpieniu, pomóc w kryzysie życiowym i poradzeniu sobie z lękiem.

To klient wybiera kierunek psychoterapii, określa jej cele zgodnie ze swymi potrzebami i wartościami. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie mu w tej wędrówce, pomoc w odkrywaniu znaczeń, nadawaniu sensu, wypowiadaniu tego, co dotąd niewypowiedziane, i wreszcie – dostarczenie sposobów na poradzenie sobie z lękiem, napięciem i cierpieniem.

Korzystając z przebytych szkoleń i zebranych doświadczeń, pracuję integratywnie – łącze wybrane podejścia psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb klienta i trudności, z którymi się zmaga. Jednocześnie staram się, by zawsze towarzyszyła mi gestaltowska uważność i szerokie rozumienie problemu w ujęciu systemowym i kulturowym.

Czas trwania całej psychoterapii jest bardzo zróżnicowany, w zależności od potrzeb klienta i celu, który sobie stawia. Niekiedy wystarcza kilka spotkań, w innych przypadkach czas potrzebny na znaczącą i trwałą poprawę samopoczucia jest dłuższy.

Pomagam osobom, które:

 • znajdują się w kryzysie życiowym,
 • utraciły bliską osobę,
 • nie radzą sobie z lękiem, nerwicą lub kompulsywnymi zachowaniami,
 • mają depresyjny nastrój, podejrzewają u siebie depresję,
 • zmagają się z chorobą psychiczną lub psychosomatyczną,
 • mają ogólne poczucie „utraty gruntu pod nogami”.

Pracuję również z parami w kryzysie i rodzicami mającymi trudności wychowawcze.

Rodzicielstwo to coś więcej niż prosta suma wszystkich obowiązków rodziców. Dlatego rodzicielstwa tak trudno się nauczyć. Nie wystarczą proste metody opisujące „jak coś zrobić” (choć bywają pomocne). Ważne jest również to, z jakim przekonaniem „coś’ robię, jakie  wartości za tym stoją, jakie odczuwam w tym momencie emocje i jakie emocje przeżywa moje dziecko.

Rodzicielstwo wymaga bycia w stałym dialogu z dzieckiem, które wciąż sprawdza, testuje i uczy się świata, a w życiu dorosłym wykorzysta wszystko to, co otrzymał od rodziców.

Oferuję Państwu wsparcie w rozwiązywaniu codziennych dylematów:

 • jak zachęcić dziecko do współpracy,jak zmotywować je do nauki,
 • jak przekonać dziecko, by zastąpiło agresywne zachowania słowami,
 • jak radzić sobie z dzieckiem impulsywnym, nadruchliwym, mającym zaburzenia integracji sensorycznej,
 • jak wspomóc dziecko nieśmiałe, wycofane lub uczące się wolniej niż rówieśnicy. Zapraszam rodziców dzieci w każdym wieku – niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i nastoletnim. Z doświadczenia wiem, że dialog z dzieckiem jest możliwy w każdym momencie jego i naszego życia.

Biofeedback – terapia spokoju

Biofeedback to nowoczesna, skuteczna i zyskująca popularność metoda monitorowania zmian stanu fizjologicznego (fal mózgowych, napięcie mięśniowego, oddechu itp.), a w rezultacie –  korygowania tych stanów.

Metoda ta wykorzystuje warunkowanie – osoba ćwicząca zostaje podłączona do elektrod monitorujących pracę mózgu, tętno, napięcie powierzchniowe skóry. Elektrody dostarczają takich informacji jak np. poziom relaksacji albo stan skupienia/koncentracji. Dzięki temu ćwiczący obserwuje, w jakim stanie aktywności jest jego ciało i mózg. W efekcie – uczy się ten stan przywoływać i utrzymywać, czyli kontrolować. Jest to metoda skuteczna zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci (które z przyjemnością korzystają z ciekawych, dostosowanych do wieku aplikacji).

Do skorzystania z biofeedbacku zapraszam, jeśli:

 • mają Państwo trudności z koncentracją,
 • chcieliby Państwo rozwinąć swoje umiejętności wchodzenia w stan relaksu, wyciszenia,
 • mają Państwo zaburzenia nastroju, depresyjny nastrój, lękowe myśli,
 • chcieliby Państwo obniżyć poziom stresu w swoim życiu,
 • przygotowują się Panie do porodu i pracują nad wyciszającym i dotleniającym dziecko oddechem.

Duże i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i fundacje korzystają z dobrej praktyki, którą jest inwestowanie w dobrostan pracowników. Zwykle wykorzystują trzy kierunki tego rozwoju:

 • edukacja (rozwój kompetencji zawodowych),
 • integracja (rozwój relacji w zespole i więzi z firmą),
 • work-life balance (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a tym samym – wspieranie efektywności pracy).

Proponuję Państwu kolejny kierunek – rozwijanie osobistych kompetencji społecznych poprzez treningi i szkolenia, które umożliwiają uczestnikom zanurzenie się w doświadczeniu własnym (self experience). Ten typ szkoleń (w przeciwieństwie do tradycyjnych form – wykładów, prelekcji, i niektórych warsztatów odnoszących się jedynie do warstwy poznawczej/edukacyjnej) pozwala na stałe zmienić styl komunikacji na bardziej dojrzały i odpowiedzialny. Dzięki temu pracownik buduje trwałe i bezpieczne relacje w zespole.

Poprzez osobiste kompetencje społeczne rozumiem rozwijanie świadomości ciała i emocji, a także umiejętność pracy z własnymi emocjami. W efekcie uczestnik szkolenia potrafi nawiązywać i utrzymywać dojrzałe relacje z innymi ludźmi, oparte na odpowiedzialności za siebie oraz otwartej i konstruktywnej komunikacji (w tym: profesjonalnym udzielaniu informacji zwrotnych).

Cennik

 • Psychoterapia indywidualna

  Dwie pierwsze wizyty mają charakter konsultacji

 • 180 PLN
 • 50 min
 • Wsparcie dla rodziców

  (poradnictwo)

 • 180 PLN
 • 50 min
 • Psychoterapia rodzinna

 • 250 PLN
 • 55 min
 • Psychoterapia par

 • 250 PLN
 • 50 min
 • Szkolenia

 • Zapytaj o cenę
 • Koszty szkoleń ustalane są indywidualnie

Kontakt

Wrocław
Aleja Podwale 62A
pok. 305

tel. 667 226 587

Znajdź nas